Booklet Library
Garden 庭 Vol. 1
Yuko Weiner (Ed.); Contributors: Kayoko Shirota, Nayuta, Aya Sawahiro, Saki Kawasumi, Hitomi Inoue, Kudo, Mami Sato, Yuko Kitajima, Chihiro, Nicole van Zutphen, Yuka So, Komekoji, OK Daniel, Serena Caffrey, Yuko Weiner, Haruka Io, Kei, Yoko Kitayama, Saki Horigome, Dan Weiner, Kika Matsuda, Yuko Naito, Chiaki, Kaori Okumura, Melissa Weaver, Kaori Ban, Shiho, Yoshiko Uemura, Hiroshi Kondo, mamemameko

48 pg, 21.6 x 14 cm, color laser, staple bound, 40 copies
Brooklyn: Yuko Weiner, 2019


Contributed by the editor.